assessor laboral

ASSESSORIA LABORAL

El nostre departament laboral te per objectiu donar resposta a les necessitats de la seva empresa en l´àmbit laboral, aportant les solucions adients que el portin a reduir els costos socials i evitar les elevades sancions que l´Administració imposa.

Els nostres professionals de l´àrea laboral s’encarreguen de la confecció de les nòmines dels treballadors aplicant els conceptes salarials i especificacions dels convenis col·lectius que són d´aplicació a l´empresa. • Gestionem les altes, baixes, els contractes de treballadors i les seves pròrrogues amb la finalitat d´obtenir el màxim benefici de l´aplicació de bonificacions de la Seguretat Social i poder calcular i confeccionar correctament els butlletins de cotització, notificant amb antelació la finalització dels contractes per decidir sobre la seva pròrroga o extinció. Analitzem els possibles contractes que la llei li permeti i que millor s´adapti a la seva activitat.

 • Assistim en les inspeccions de treball, representant els interessos dels nostres clients davant l´Administració laboral.

 • A més, ens encarreguem de la confecció de les declaracions trimestrals o mensuals de retencions de treball i de professionals (IRPF) que l´empresa ha d´ingressar regularment a Hisenda.

 • Periòdicament, els nostres clients, poden disposar d´un estudi-anàlisis dels costos salarials i socials de l´empresa tant en l'àmbit global com per departaments.

  EXPEDIENT DE REGULACIO D´OCUPACIO – ERO

  seguridad social

  PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

  cobrar del paro

  CAPITALITZACIO DE L’ATUR