catala

ASSESSORIA COMPTABLE

Cada dia és més important disposar d’una comptabilitat actualitzada de la nostra empresa que ens subministri informació fiable per una gestió i planificació adient del nostre negoci, i que, alhora, ens serveixi com a base fonamental per la correcta gestió dels nostres impostos.

La correcta elaboració de la comptabilitat ens permetrà una gestió més eficient de l´empresa.

ELS NOSTRES SERVEIS

A Balada Assessors ens encarreguem de confeccionar la comptabilitat de la seva empresa adaptada al Pla General de Comptabilitat, per l´obtenció dels informes financers i fiscals que necessiti i amb la periodicitat que sol·liciti el client.

Ens adaptem als nostres clients oferint els nostres serveis de la forma que millor s’ adapti a les seves necessitats o preferències:


  • Procés comptable a les nostres oficines de tota la documentació física generada en la seva organització.

  • Procés informàtic de la comptabilitat en les oficines o dependències del client.

  • Assessorem en el desenvolupament i supervisió de la comptabilitat elaborada pel mateix client.

  • Planificació de la fiscalitat personal, patrimonial o successora.

  • Assessorament en inspeccions fiscals, gestió de recursos, reclamacions...

  • Sigui societat o empresari autònom sabrem adequar-nos a la seva manera de treball.

    Serveis de seguiment, plans de tresoreria i de costos i pressupostos.

    Ens encarreguem de la presentació dels llibres oficials (Diari, Inventari i Comptes Anuals, Major, etc.) i del dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

    Si necessita posar al dia o actualitzar la seva comptabilitat no dubti en contactar-nos. Comptem amb eines per importar comptabilitats d’altres aplicacions.

    catala

    COMPTABILITAT DE SOCIETATS

    catala

    COMPTABILITAT PER AUTONOMS

    Autónomo, pequeño empresario o emprendedor de nueva creación, estamos a su disposición. Entendemos que abrir un negocio requiere muchos gastos y para eso tenemos nuestras tarifas especiales para usted. Déjenos hacer, usted dedíquese a su negocio que nosotros le gestionaremos toda su contabilidad. Pruébenos, estamos seguros que no le defraudaremos.